With great power comes great responsibility

Обиколка на фабриката

1Draftin

Нацрт

2CNC engraving

ЦПУ гравирање

3Stamping

Печатење

4Electroplating bath

Бања за галванизација

5Make

Направете

6Polishing

Полирање

7Quality inspection

Проверка на квалитетот

8Coloring

Боење

9Printing

Печатење

10Real enamel coloring

Вистинско боење на емајл

11Auto color in

Автоматска боја во

showroom

Изложен салон